HƯỚNG DẪN THÊM NỘI DUNG TIẾNG ANH CHO WEBSITE

Bước 1: Thêm nội dung tiếng Anh cho các phần Chuyên mục, loại hình tham quan, xếp hạng….

Sau khi đã có nội dung tiếng Anh ở các phần này. Ta bấm vào phần bài viết để tiến hành dịch các bài viết.

Sau khi bấm vào dấu +, ta sẽ qua màn hình thêm bài viết

Sau khi nhập liệu xong, bấm vào lưu thay đổi để hoàn tất quá trình nhập liệu.