Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Sau khi thanh toán được xác nhận, Web Khởi Nghiệp sẽ gửi đường link tải file theme đến địa chỉ Email mà bạn đã cung cấp khi đặt hàng. Bạn vui lòng tải xuống và lưu lại(có thể upload lên Drive cá nhân).

Quá trình mua và nhận theme của khách hàng sẽ diễn ra như sau:

  1. Khách hàng chọn theme trên trang web của Web Khởi Nghiệp.
  2. Khách hàng thanh toán cho Web Khởi Nghiệp thông qua các tài khoản ngân hàng được cung cấp trên trang thanh toán. Hãy xem hướng dẫn về cách đặt hàng và thanh toán.
  3. Sau khi xác nhận thanh toán, Web Khởi Nghiệp sẽ gửi mã nguồn và hướng dẫn cài đặt tới địa chỉ email bạn đã cung cấp trong đơn hàng.
  4. Nếu bạn sử dụng dịch vụ cài đặt demo theme, Web Khởi Nghiệp sẽ tiến hành cài đặt demo miễn phí cho bạn.

Lưu ý: Mẫu giao diện web là sản phẩm nội dung số, do đó, Web Khởi Nghiệp không tiến hành giao dịch trực tiếp. Quá trình tư vấn, bán hàng và hỗ trợ sau khi bán hàng đều được thực hiện qua các kênh liên lạc như Email, Facebook, Zalo và phần mềm điều khiển từ xa Ultraviewer.