Startup
100% SSD Enterprise
55,000đ/tháng
Số lượng 01 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 1GB
Backup hàng tuần
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Semi pro
100% SSD Enterprise
85,000đ/tháng Khuyên dùng
Số lượng 02 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 3GB
Backup hàng tuần
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 01
100% SSD Enterprise
150,000đ/tháng

Tặng 01 mẫu theme 700k bất kỳ

Số lượng 05 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 6GB
Backup hàng tuần
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 02
100% SSD Enterprise
300,000đ/tháng
Số lượng 10 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 12GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 03
100% SSD Enterprise
400,000đ/tháng
Số lượng 15 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 18GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Vip 01
100% SSD Enterprise
500,000đ/tháng
Số lượng Web Không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 25GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Super Vip
100% SSD Enterprise
700,000đ/tháng
Số lượng web Không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 35GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin