Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua theme tại Web Khởi Nghiệp

  • Theme (Giao diện web) là sản phẩm nội dung số nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu đổi/trả/hoàn tiền. Quý khách vui lòng xem kỹ web mẫu trước khi quyết định mua.
  • Web Khởi Nghiệp chỉ hoàn tiền trước khi chúng tôi gửi file theme cho khách hàng.
  • Số tiền hoàn sẽ là số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng.
  • Tùy vào tình huống Web Khởi Nghiệp có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu thấy hợp lý.