MỘT SỐ KHÓA HỌC CƠ BẢN

Khóa học Zalo Marketing

Lê Văn Trường – Giảng viên

GIẢM 40 %

Khóa Email Marketing

Hán Quang Dự – Giảng Viên

GIẢM 40 %

Bí quyết bán hàng qua Facebook

Lê Văn Trường – Giảng viên

GIẢM 40 %

Bán hàng bằng video marketing và livestream

Văn Thượng Hỉ – Giảng viên

GIẢM 40 %

Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

Hán Quang Dự – Giảng Viên

GIẢM 40 %

Thôi miên khách hàng qua điện thoại

Đặng Văn Tân – Giảng viên

GIẢM 40 %

Bí quyết tăng doanh số bằng Email Marketing

Phạm Huy Long – Giảng viên

GIẢM 40 %

Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao với Google Adwords gia tốc

Nguyễn Như Anh – Giảng Viên

GIẢM 40 %

Facebook Marketing toàn tập – từ cơ bản đến chuyên

Nguyễn Phan Anh – Giảng viên

GIẢM 40 %