Tag Archives: tạo thươn ghiệu

Tặng Plugin Woocommerce Brand – Plugin tạo thêm thương hiệu cho sản phẩm Woo

Hôm nay Web Khởi Nghiệp xin gửi đến bạn một plugin rất hay, giúp bạn tạo thêm thương hiệu cho sản phẩm Woo. Như các bạn đã biết, phần mặc định của Woo, chỉ có phần danh mục sản phẩm, nếu các bạn muốn tạo thêm 1 phần thương hiệu, ví dụ như Sản phẩm kính, ngoài danh mục như...