Tag Archives: ngôn ngữ lập trình html

HTML Là Gì? Các Thành Phần Của HTML

Một trang web đẹp và chất lượng mà chúng ta nhìn thấy trên internet, được cấu thành từ rất nhiều yếu tố quan trọng phía sau nó. Để viết nên một trang web, người lập trình sẽ dùng rất nhiều những ngôn ngữ lập trình khác nhau để có làm ra một trang web hoàn chỉnh. Có rất nhiều những...