05. Làm sao thay đổi nội dung Footer

Có thể bạn quan tâmx

Footer Flatsome là gì ?

Footer Flatsome  được hiểu như là phần chân trang – Nơi hiển thị các thông tin như : Thông tin công ty, các nội quy – chính sách, Fanpage Facebook, bản đồ google map….

Đối với các website thiết kế tại Web Khởi Nghiệp – Có các loại Footer phổ biến như sau:

Hình 1:

Footer Flatsome - Nơi hiển thị nội dung chân trang

Footer chỉ có 2 phần: Là Footer 1 và Absolute Footer.

Hình 2:

 

Footer có 3 phần: Footer 1 , Footer 2, và Absoluted Footer.

Ở hình 1, ta thấy Footer 1 có 3 cột. Ở hình 2, Footer 1 có 4 cột , và Footer 2 có 3 cột.

Hướng dẫn thay đổi nội dung Footer Flatsome

  1.Hướng dẫn thay đổi số cột hiển thị của Footer Flatsome

Sau khi đăng nhập vào Admin . Ta vào Flatsome -> Themes Options – > Footer.

Tại đây, Có các phần cơ bản như sau:

Enable Footer 1: Tick vào nút này nếu bạn muốn hiển thị phần Footer 1 (Tương tự với phần Footer 2).

Columns: Số cột muốn hiển thị . Ở đây có các cột mặc định là 1, 2, 3,4,6 .

Text color: Có 2 lựa chọn: Chữ trắng trên nền tối, hoặc chữ tối trên nền trắng.

Background Color: Chọn màu sắc của Footer.

 2.Hướng dẫn  thay đổi nội dung của absolute Footer:

Cũng tại phần Footer, ta kéo xuống mục kề cuối, sẽ có phần abolute Footer:

Tại đây, bạn có thể thay đổi nội dung text theo yêu cầu:

3. Hướng dẫn thay đổi nội dung của các cột trong Footer 1 và Footer 2:

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần thay đổi nội dung Footer Flatsome. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm Video hướng dẫn sử dụng Flatsome, video phần 2 bài 7 , Hướng dẫn chỉnh sửa Footer Flatsome, để biết thêm cách chỉnh sửa khác,là dùng Custom Footer , để chỉnh sửa qua Ux Builder nhé.

 

Bài viết liên quan